Téma: Covid-19 a jeho vliv na český maloobchod

Webinář byl určen zejména těm, kteří se nemohli zúčastnit zářijového kongresu Samoška. Zpřístupněná data společnosti Nielsen, která byla součástí záznamu z kongresu, nově doplnily aktuální informace vztahující se k druhé vlně pandemie.

Klíčové okruhy:

  • Jak se změnilo nákupní chování spotřebitelů a jejich preference prodejních kanálů?
  • Stabilizace trhu po prvotních panických nákupech
  • Do jaké míry byl ovlivněn tradiční trh?
  • Kterých kategorií a jejich prodejů se změny nejvíce dotkly?

Lubomír Mechura, ředitel pro vztahy s řetězci CZ & SK / CEE, Nielsen
Kristýna Garreisová, client consultant, Nielsen

Záznam webináře, k jehož odemknutí potřebujete heslo, naleznete zde.

Nemáte heslo? Pokud jste se webináře účastnili, zaslali jsme vám je e-mailem. Pokud účastníky nejste nebo heslo nemůžete najít, zaregistrujte se níže a my vám je zašleme.

Informace k registraci:

Webinář je určen zástupcům tradičního trhu a jejich dodavatelům.

  • Každý účastník ručí za správnost uvedených registračních údajů a výběr skupiny účastníků, do níž spadá. V případě, že se registruje v nesprávné kategorii, je organizátor oprávněn vystavit fakturu na doplatek částky, která odpovídá vstupnému pro skupinu účastníků, do níž se měl podle zaměření firmy, kterou zastupuje, registrovat. V případě pochybností o správnosti kategorie kontaktujte organizátora.
  • Organizátor si vyhrazuje právo na odmítnutí registrace.
  • Poplatky: maloobchodníci a zástupci centrál maloobchodních sítí ZDARMA, dodavatelé a ostatní: 2000 Kč bez DPH. V případě placeného vstupu vám bude na základě vyplněné registrace zaslaná faktura.
  • Při zrušení registrace je účastnický poplatek nevratný.

 

Pro registraci, prosím, nejdříve zvolte skupinu, do které spadáte.


Cena celkem: Kč bez DPH

Odesláním registrace objednáváte účast na daném webináři.
Zpracovatelem poskytnutých údajů je společnost ATOZ Marketing Services, spol. s r. o., se sídlem Holečkova 29, Praha 5, IČO: 48117706. Zpracovávání údajů můžete částečně nebo úplně kdykoliv zrušit kontaktováním společnosti ATOZ Marketing Services, spol. s r. o., pomocí těchto webových stránek, na www.atoz.cz či zasláním e-mailu na distribuce@atoz.cz.
S poskytnutými osobními údaji bude nakládáno v souladu s platnými zákony na ochranu osobních údajů. Celé znění zásad ochrany osobních údajů je k dispozici zde.