Obchodní aliance Javor sdružuje především maloobchodní prodejny s potravinami, které představují zhruba 90 % jejího celkového obratu, jejími členy jsou však i gastro zařízení, čerpací stanice, trafiky a další specializované prodejny. Výhodné obchodní podmínky se smluvními dodavateli a marketingovou podporu prodeje pro ně zajišťuje společnost ProVektor, ryze česká firma, kterou její vlastník Robert Bárta založil v květnu 2000 jako poradenskou a marketingovou společnost pro malé a střední podnikatele. V září téhož roku došlo k vytvoření vlastní smluvní sítě – Obchodní aliance Javor. V říjnu 2011 společnost ProVektor převzala po dohodě od Družstva Šipka její smluvní maloobchodní prodejny a zařadila je do Obchodní aliance Javor. V současnosti aliance čítá přes 1900 maloobchodních prodejen a gastronomických zařízení, čímž se řadí mezi největší nákupní aliance na českém nezávislém trhu. Její prodejny, mezi nimiž jsou i provozovny asijských obchodníků, najdeme napříč celým územím České republiky. Jsou ve velkých městech i na vesnicích, přičemž zvláště silné zastoupení má aliance ve Středočeském kraji, v severních Čechách a na severní Moravě.

Konkurenční výhody

Svým členům nabízí Obchodní aliance Javor prostřednictvím společnosti ProVektor nejen běžný servis nákupní aliance, ale i řadu specifických služeb, které obchodníkům pomáhají v každodenní práci:

 • slevy od smluvních dodavatelů,
 • zpětné bonusy,
 • vyhledávání nových dodavatelů,
 • aktuálně jedny z nejvýhodnějších sazeb volání z mobilních telefonů,
 • pravidelné zasílání informačních materiálů,
 • informace o aktuálních změnách a novinkách v legislativě a poradenství při řešení problémů s tím souvisejících,
 • zastoupení při jednáních s dodavateli a sjednávání výhodnějších obchodních podmínek,
 • zavedení systému HACCP a stálý režim poradenství v oblasti pracovní hygieny,
 • slevy na vybavení prodejen a provozů hardwarem a softwarem, chladicím zařízením, kuchyňskými technologiemi, nábytkem apod.,
 • zprostředkování kontaktu se státními dozorovými orgány (Státní zemědělská a potravinářská inspekce, Česká obchodní inspekce, hygienické a veterinární stanice atd.) a dotazování se jménem obchodních partnerů na problémy a otázky vyskytující se v praxi
 • a další služby.

Marketing

Společnost ProVektor realizuje pro členské obchody řadu letákových i mimoletákových promočních akcí, včetně cenových poutačů na zboží.

 • 26 letákových akcí Javor za rok, formát A2, jednostranný, barevný
 • schránkový leták formát A4, oboustranný, barevný, roznášený do domácností v okolí prodejny
 • akční cenovky formát A6, barevné

Spolupracující velkoobchody:

Alimpex, Efios, Bidfood

Klíčové osoby:

Robert Bárta

Narodil se v roce 1974 v Přerově, vystudoval Teologickou fakultu v Olomouci a Ekonomickou fakultu Vysoké školy báňské v Ostravě. Po studiích pracoval jako ředitel Oblastní charity v Přerově, kde navázal na svou předchozí spolupráci s charitou v rámci pomoci při povodních v obci Troubky v roce 1997. V roce 2000 založil společnost ProVektor (Obchodní alianci Javor), jejímž je jediným majitelem a jednatelem. Ve volném čase rád hraje golf, dopřeje si doutník, setká se s přáteli, zajímá se o hudbu a kulturu.

Kontaktujte:

ProVektor, spol. s r.o.
Prostějovská 14/63
751 24 Přerov II – Předmostí
Tel.: 581 217 005 – obchodní oddělení
E-mail: info@provektor.cz,
provektor@provektor.cz