Téměř 30 let zkušeností v retailu…

Skupina ATOZ Retail je součástí ATOZ Group (společnost se zabývá B2B komunikací v oblas­tech logistiky, retailu, obalového průmyslu, farmacie a segmentu HoReCa).

První aktivitou společnosti bylo uvedení měsíčníku Zboží&Prodej (ZaPmag), zaměřeného na obchod s rych­loobrátkovým zbožím, na český trh. Nabídku časopisů doplnil v roce 2011 Tovar&Predaj (TaPmag), dvouměsíčník věnovaný trhu rychloobrátkového zboží na Slovensku.

Kromě těchto periodických publikací vydáváme také speciály zaměřené na specifické
segmenty maloobchodu – čerpací stanice a vietnamské prodejny. Pod křídla skupiny ATOZ Retail přešel v roce 2012 také plakát TOP 30 českého a slovenského obchodu.

V rámci strategie 360˚ jsme se v uplynulých letech zaměřili také na on-line projekty, které
tištěná média doplňují. Každý z časopisů má zpravodajský web, elektronický newsletter
i stránky na sociálních sítích FacebookLinkedIn a YouTube.

V roce 2001 odstartoval marketingový program Volba spotřebitelů – Nejlepší novinka, tehdy ještě pod názvem Zvolen výrobkem roku spotřebiteli, který oceňuje inovace na českém trhu rychloobrátkového zboží. Tímto krokem Atoz Retail zahájil své další aktivity v oblasti pořádání akcí pro profesionály z retailu. V roce 2015 byl ve spojitosti s programem Volba spotřebitelů – Nejlepší novinka poprvé představen také projekt Důvěryhodné značky, který oceňuje značky na českém trhu.

V roce 2005 poprvé proběhlo letní společenské setkání Retail Business Mixer, v roce 2008 následoval 1. kongres na podporu tradičního maloobchodního trhu Samoška. V roce 2013 pak 1. ročník konference určené majitelům a provozovatelům čerpacích stanic s názvem Čerpačka.

V roce 2012 přenesl ATOZ Retail tyto své aktivity také na Slovensko, když premiérově uspo­řádal 1. ročník projektu Voľba spotrebiteľov – Najlepšia novinka a kongres Samoška. Od roku 2016 na Slovensku organizuje i marketingový program Dôveryhodné značky, který oceňuje značky na slovenském trhu.

V roce 2014 své portfolio rozšířil o dva projekty zaměřené na podporu lékáren na českém trhu: dvouměsíčník Pharma Profit a stejnojmenný kongres.