Více než 25 let zkušeností v retailu…

Skupina ATOZ Retail je součástí ATOZ Group (společnost se zabývá B2B komunikací v oblas­tech retailu, marketingu, logistiky, obalového průmyslu, farmacie a segmentu HoReCa).

První aktivitou společnosti bylo uvedení měsíčníku Zboží&Prodej, zaměřeného na obchod s rych­loobrátkovým zbožím, na český trh. Nabídku časopisů doplnil v roce 2011 Tovar&Predaj, dvouměsíčník věnovaný trhu rychloobrátkového zboží na Slovensku.

Kromě těchto periodických publikací vydáváme také speciály zaměřené na specifické
segmenty maloobchodu – čerpací stanice a vietnamské prodejny. Pod křídla skupiny
ATOZ Retail přešel v roce 2012 plakát TOP 30 českého a slovenského obchodu.
V rámci strategie 360° jsme se v uplynulých letech zaměřili také na on-line projekty,
které tištěná média nově doplňují. Každý z časopisů má zpravodajský web, elektronický
newsletter i stránky na sociálních sítích.

V roce 2001 odstartoval marketingový program Volba spotřebitelů – Nejlepší novinka,
tehdy ještě pod názvem Zvolen výrobkem roku spotřebiteli, který oceňuje inovace na
českém trhu rychloobrátkového zboží a který dnes spadá mezi projekty skupiny ATOZ Marketing. Tímto krokem ATOZ zahájil své další aktivity v oblasti pořádání akcí pro profesionály
z retailu.

V roce 2005 poprvé proběhlo letní společenské setkání Retail Business Mixer, o tři roky
později následoval 1. kongres na podporu tradičního maloobchodního trhu Samoška
a v roce 2013 první ročník kongresu určeného majitelům, nájemcům a provozovatelům
čerpacích stanic s názvem Čerpačka. V roce 2012 přenesl ATOZ Retail tyto své aktivity
také na Slovensko, když premiérově uspořádal 1. ročník kongresu Samoška.