Asociace českého tradičního obchodu (AČTO) je jediným subjektem, který sdružuje tradiční české maloobchodní sítě, hájí zájmy českých obchodníků, chrání a rozvíjí tradici českých prodejen, podporuje české výrobce i regionální produkty, aktivně vstupuje do vytváření legislativy a celkově upevňuje postavení domácích obchodníků. Členy AČTO jsou významné české maloobchodní sítě a aliance: Čepos (Česká potravinářská obchodní), Družstvo CBA CZ, Družstvo Eso Market, Enapo Obchodní, Maloobchodní síť Bala, Maloobchodní síť Brněnka, Pramen CZ, Sklizeno, Svaz českých a moravských spotřebních družstev (Skupina Coop) i dodavatelé, kteří podporují domácí maloobchod. Kompletní seznam členů najdete zde.

V současnosti AČTO reprezentuje na 7000 prodejen se zhruba 30 000 zaměstnanci, čímž představuje zhruba 25% podíl na trhu s potravinami. Hlavním posláním a cílem Asociace je obhajoba zájmů svých členů před nepříznivým působením nekalé konkurence, tlakem zahraničních řetězců i státní správy a ostatních institucí, ohrožujících další existenci českých obchodů. A protože dali zakladatelé AČTO do vínku obhajobu všeho českého, podporuje také výrobu a prodej českých potravin.

Krátce po svém vzniku se AČTO stala připomínkovým místem pro vznikající legislativu, týkající se obchodu a potravin. V zájmu českých obchodníků tak pravidelně uplatňuje připomínky vůči nové legislativě. AČTO se stala respektovaným partnerem pro příslušná ministerstva, dozorové orgány i sněmovní výbory, s nimiž vede pravidelná jednání. Tradiční obchodníci rovněž navázali strategickou spolupráci s Potravinářskou komorou ČR a Hospodářskou komorou ČR, kde se také stali členy. AČTO je také součástí evropské organizace Independent Retail Europe (IRE), která sdružuje nezávislé obchodníky na evropské úrovni. AČTO je jediným členem IRE ze střední a východní Evropy.

Představenstvo

Statutárním a výkonným orgánem Asociace je představenstvo, které řídí jeho činnost v souladu se stanovami, směrnicemi a usneseními členské schůze po celé své funkční období.

Značka Tradiční český obchod – certifikováno

Českým obchodníkům AČTO nabízí možnost certifikovat jejich prodejny a získat originální značku Tradiční český obchod – certifikováno. Certifikační proces obchodníkům poskytuje nezávislý audit a zprávu o stavu jejich prodejny, vč. návrhů na zlepšení. Značka a certifikát pak prodejnám nabízí konkurenční výhodu oproti ostatním obchodníkům. Po roce fungování získalo značku už 128 prodejen v 11 krajích ČR. Zákazníci je najdou jak ve velkých městech, jako jsou Brno, Zlín, Olomouc, Hradec Králové nebo České Budějovice, tak i v menších sídlech, např. v Táboře, Hodoníně, Rumburku, Rakovníku, Frymburku, Havlíčkově Brodě, Písku, Otrokovicích, Šumperku, Třeboni, Českém Dubu či Boskovicích a i v řadě malých obcí.

Co přesně značka Tradiční český obchod – certifikováno znamená pro zákazníky? V prvé řadě jim usnadňuje orientaci na českém trhu a říká jim, která prodejna poskytuje kvalitní služby, sortiment i personál a zároveň ukazuje na české prodejny s českými potravinami. Zejména pokud jde o původ zboží, tedy české potraviny, splňují nezávislé české prodejny požadavek alespoň dvoutřetinového podílu v sortimentu, což je jedno z kritérií pro získání originální značky, bez obtíží, a to i obecně.

Slavnostní předání certifikátů probíhá dvakrát ročně na kongresu Samoška.

Pavel Březina

Předseda AČTO

Je absolventem ekonomie na Univerzitě J. E. Purkyně a Masarykově univerzitě v Brně. Ve spotřebních družstvech pracuje od roku 2004, kdy působil v marketingu a provozu prodejen ve spotřebním družstvu v Rakovníku. Od roku 2005 řídil správu řetězce prodejen Coop Tuty v nákupní centrále Coop Centrum. V roce 2011 se vrátil do spotřebního družstva v Rakovníku na pozici obchodního a provozního ředitele. V roce 2012 byl zvolen předsedou Svazu českých a moravských spotřebních družstev (Skupina Coop) a ve svých plánech se soustředí především na rozvoj a udržitelnost maloobchodních prodejen v regionech, zavádění inovativních projektů v prodejnách a propagaci družstevního podnikání. Kromě spotřebních družstev aktivně působí také v rámci dalších organizací zaměřených na rozvoj obchodu v České republice, zejména v Hospodářské komoře ČR, Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR a dalších. Od ledna 2020 stojí v čele Asociace českého tradičního obchodu.

Kontaktujte:

Asociace českého tradičního obchodu

U Rajské zahrady 1912/3,

130 00 Praha 3

acto@acto.cz

www.acto.cz